PROTE - w trosce o środowisko
 

Rekultywacja gruntu i wód gruntowych

Do likwidacji zanieczyszczeń środowiska gruntowo–wodnego w pierwszej kolejności staramy się wykorzystywać metody naturalne, z uwagi na ich skuteczność oraz nieszkodliwość produktów ubocznych całego procesu oczyszczania.
W imieniu Klienta dokonujemy wszelkich uzgodnień administracyjnych związanych z prowadzeniem prac rekultywacyjnych zwanych również remediacją, naprawczych czy zapobiegawczych.

Rekultywacja in-situ

Rekultywacja (remediacja terenu, gruntu, gleb, wód, jezior) in-situ oznacza prowadzenie prac rekultywacyjnych środowiska gruntowo–wodnego w miejscu występowania zanieczyszczenia, bez konieczności przemieszczania gruntu.
Zastosowanie metody biologicznej - Technologii Intensywnej Bioremediacji (TIB) - pozwala na prowadzenie prac na czynnych obiektach, bez konieczności wyłączania oczyszczanych obiektów z eksploatacji. Zastosowanie metody in – situ wymaga dłuższego horyzontu czasowego procesu oczyszczania.
Technologia Intensywnej Bioremediacji (TIB) - wykorzystuje zjawisko biodegradacji skażenia w celu dekontaminacji gruntu i wód gruntowych. Proces biodegradacji skażenia przebiega pod wpływem specjalnie wyselekcjonowanych z naturalnego środowiska mikroorganizmów.
Prowadzenie prac rekultywacyjnych z wykorzystaniem Technologii Intensywnej Bioremediacji oraz technologii wspomagających pozwala na systematyczną redukcję zanieczyszczenia, podczas której produktami ubocznymi są: woda, dwutlenek węgla i masa pobakteryjna, użyźniająca grunt.

W przypadku występowania wolnego produktu naftowego na wodach gruntowych koniecznym przed przystąpieniem do właściwych prac rekultywacyjnych jest jego sczerpanie.

Do sczerpywania wolnego produktu zalegającego na wodach gruntowych w zależności od warunków możemy wykorzystać kilka metod. Najczęściej stosujemy:

  • automatyczne – aktywne systemy pompowania;
  • bierne – pasywne systemy pompowania;
  • systemy separacyjne.

Remediacja ex-situ (Rekultywacja ex-situ)

 

Metoda rekultywacji ex-situ – oznacza prowadzenie prac rekultywacyjnych poza miejscem występowania zanieczyszczenia. Realizacja prac rekultywacyjnych metodą ex-situ polega na wydobyciu zanieczyszczonego gruntu i dalszym jego oczyszczaniu w dogodnym horyzoncie czasowym oraz oczyszczeniu wód gruntowych.
Zanieczyszczony grunt w zależności od rodzaju zanieczyszczenia najczęściej poddawany jest procesowi odzysku, gdzie po jego oczyszczeniu oraz uzyskaniu standardów jakości może zostać wykorzystany gospodarczo.

W celu kontroli przebiegu prac prowadzony jest okresowy monitoring, polegający m.in.: na pomiarach atmogeochemicznych, poborze i analizie próbek gruntu i wód gruntowych. Otrzymane wyniki prowadzonych pomiarów stanowią informację o procesie oczyszczania, jak również wykorzystywane są do zmian w planowanym harmonogramie prac, czy optymalizacji prowadzonych procesów oczyszczania gruntu i wód gruntowych.

W celu przeprowadzenie oczyszczania gruntu czy wód należy najpierw stworzyć projekt planu remediacji.ul. Franciszka Firlika 26
60-692 Poznań 
Copyright © 2019 Prote
PROTE oferuje usługi takie jak rekultywacja gruntu i jezior. Remediacja terenu pozwala na stosowanie różnych metod w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz od rodzaju skażenia.
Prowadzimy na podstawie posiadanych decyzji administracyjnych odzysk i unieszkodliwianie gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi stanowiącego odpady niebezpieczne.
Oferujemy odwierty, gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Dokonujemy m.in.: transportu, odbioru i odzysku zanieczyszczonego gruntu.
W pierwszej kolejności staramy się wykorzystywać metody naturalne, z uwagi na ich skuteczność oraz nieszkodliwość produktów ubocznych całego procesu oczyszczania gruntu. Wykonujemy projekt planu remediacji gleby lub całego terenu.
Prawidłowe rozpoznanie terenu przed procesem rekultywacji to podstawa. Badania gruntu pozwalają stwierdzić w jakiej kondycji znajduje się środowisko i jakie należy poczynić kroki rekultywacyjne.
Rekultywacja jezior PROTE-fos jest usługą kompleksową, która oprócz samego ekosystemu jeziora obejmuje również obszar całej jego zlewni.
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności".

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły RODO
OK, rozumiem