PROTE - with care for environment ...
 

REGENESIS - remediacja in-situ

Informacje podstawowe

W 2017 roku Spółka PROTE Technologie dla Środowiska została dystrybutorem produktów REGENESIS w Polsce. Współpracę z REGENESIS podjęliśmy, ponieważ widzimy szerokie możliwości zastosowania technologii tej firmy na rynku polskim. Zanieczyszczenia gruntu i wody zalegające na znacznych głębokościach wydają się często niemożliwe do usunięcia. Firma REGENESIS na przestrzeni ponad dwudziestu lat wykonała około 26 000 projektów, w tym złożonych i trudnych rekultywacji z zastosowaniem m.in. technologii PlumeStop. Idea tego rozwiązania zakłada zastosowanie płynnego węgla aktywnego poprzez iniekcje preparatu do warstw wodonośnych w celu utworzenia bariery dla smug zanieczyszczeń oraz monitorowanie całego procesu remediacji.
Schemat działania preparatu został przedstawiony na rysunku poniżej.


Dzięki tej technologii możliwym jest zatrzymanie i doczyszczenie nawet historycznych skażeń, o niskich stężeniach zanieczyszczeń, metodą in situ.
Jednym z najbardziej złożonych projektów rekultywacyjnych przeprowadzonych w ostatnich latach w Europie z zastosowaniem technologii PlumeStop była likwidacja smug zanieczyszczeń CHC (rozpuszczalniki chlorowane) rozprzestrzenionych w górnych (na głębokości 5-10 m) i dolnych (na głębokości 17-20 m) warstwach wodonośnych, usytuowanych w Bolonii  w rejonie jednego z najbardziej ruchliwych dworców kolejowych we Włoszech, przez który przewija się 58 milionów pasażerów rocznie. Ze względu na niskie stężenia kontaminantów, ich szeroki zasięg i położenie, usunięcie zanieczyszczenia uznawane było wcześniej za niemożliwe. Dopiero zastosowanie płynnego węgla aktywnego PlumeStop pozwoliło na szybką i ekonomiczną likwidację smug zanieczyszczeń.


Materiały wideoMateriały do pobrania

CS_REG_1708_PaG50797_CHC_PlumeStop_HRC_Polish_Translation_V2[2].pdf

Studium przypadku - Bolonia

3.47 MB | Download


Wypełniona przez Państwa ankieta, umożliwi nam właściwe przygotowanie się do omówienia Państwa indywidualnych potrzeb  oraz przeprowadzenia  prezentacji  naszej  usługi.Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. są zastrzeżone. Materiały zamieszczone  na  niniejszej  stronie  internetowej  (w  tym  informacje,  teksty,  zdjęcia,  materiały  graficzne)  są  chronione  przepisami  prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie oraz drukowanie całych stron lub fragmentów serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osobistego użytku, w celu zapoznania się z produktami PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych.
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.

Kontakt

KIEROWNIK PROJEKTU DS. BADAŃ I REKULTYWACJI ŚRODOWISKA

MICHAŁ Tatera

tel. +48 61 654 55 92
kom. +48 662 180 122
m.tatera@prote.pl
Emergency Ecological Service 24h
To counteract the growing natural environmental hazards and to help protect the environment we offer you a 24 hour Emergency Ecological Service.
26 Franciszek Firlik str.
60-692 Poznan
Copyright © 2019 Prote
We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept