PROTE - w trosce o środowisko
 

Badania i rekultywacja środowiska

Informacje podstawowe

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie badań i rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego, działań naprawczych i zapobiegawczych oraz gospodarki odpadami. Do likwidacji zanieczyszczeń środowiska gruntowo–wodnego stosujemy różne metody w zależności od stopnia zanieczyszczenia, oraz od rodzaju - substancje ropopochodne, metale ciężkie, inne substancje chemiczne. Stosowane metody mogą być wobec siebie komplementarne, stosowane łącznie lub selektywnie w zależności od zdefiniowanego zanieczyszczenia, możliwości technicznych, jakie mogą być zastosowane na oczyszczanym terenie, indywidualnych preferencji Klienta oraz innych czynników, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg procesu oczyszczania.

Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie przygotowania terenów pod planowane inwestycje, w skład których wchodzą badania gruntu, a także rekultywacja terenu oraz m.in.: prace ziemne, prace rozbiórkowe.

Realizując zadania na podstawie projektu planu remediacji, przejmujemy na siebie wszystkie formalności administracyjno-prawne, przed urzędami i instytucjami z reprezentacją naszego Klienta włącznie, ponosząc pełną odpowiedzialność.

rekultywacja

Badania środowiska gruntowo-wodnego

Właściwe rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego pozwala na uzyskanie informacji o aktualnym stanie środowiska oraz stanowi podstawą do opracowania projektu prac rekultywacyjnych czy działań naprawczych. Prawidłowa diagnoza pozwala na dokładną prezentację problemu ekologicznego oraz dobór skutecznych metod, jeżeli chodzi o oczyszczanie gruntu i wód gruntowych. Jest to o tyle ważne, że oprócz gwarancji uzyskania efektu ekologicznego możliwe jest zminimalizowanie kosztów, jakie będą towarzyszyć tak ważnemu procesowi, jak rekultywacja. Jednym z istotnych elementów procesu badania gruntu i wód gruntowych jest pomoc ze strony potencjalnego Klienta w kwestii przekazania wszelkich informacji dotyczących historii danego terenu, m.in.:

 • prowadzona działalność,
 • wszelkie dotychczasowe wyniki badań przeprowadzanych na terenie będącym przedmiotem badań,
 • wykonane dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne i inne,
 • wydarzenia z przeszłości mogące mieć wpływ na przebieg przyszłych prac (np. wycieki do gruntu, składowiska odpadów, nieszczelności instalacji).

 

Właściwe rozpoznanie uwzględniające wszystkie w/w czynniki pozwala na dobranie właściwych metod prowadzenia prac dostosowanych do potrzeb Klienta i uwzględnia również czas, jakim On dysponuje, gdy kreśli plan działań takich jak rekultywacja i badania gruntu. W ramach rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego oferujemy m.in.:

 • badania atmogeochemiczne,
 • pobór i badania laboratoryjne próbek gruntu i wód,
 • ekspertyzy środowiskowe.

 


Remediacja gruntu i wód gruntowych

Badania Gruntu i Oczyszczanie: Klucz do Przywracania Naturalnej Jakości Ziemi

Badania gruntu i proces oczyszczania to nieodzowne etapy w procesach przywracania naturalnej jakości ziemi. Badania gruntu pozwalają na identyfikację zanieczyszczeń, a oczyszczanie eliminuje te skażenia, przywracając pierwotną jakość gleby.

Remediacja Gleb i Rekultywacja Terenu: Ochrona Środowiska i Przywracanie Naturalności

Remediacja gleb oraz rekultywacja terenu to kompleksowe działania, które usuwają skażenia i przywracają naturalność terenom po przemysłowym lub innym użytkowaniu. Te procesy są nieodzowne w ochronie środowiska i przywracaniu naturalności terenów.

Do likwidacji zanieczyszczeń środowiska gruntowo–wodnego w pierwszej kolejności staramy się wykorzystywać metody naturalne, z uwagi na ich skuteczność oraz nieszkodliwość produktów ubocznych całego procesu oczyszczania.
W imieniu Klienta dokonujemy wszelkich uzgodnień administracyjnych związanych z prowadzeniem prac rekultywacyjnych zwanych również remediacją, naprawczych czy zapobiegawczych.

Rekultywacja in-situ

Remediacja gleb, wód, jezior nazywana również jako rekultywacja terenu. In-situ oznacza prowadzenie prac rekultywacyjnych środowiska gruntowo–wodnego w miejscu występowania zanieczyszczenia, bez konieczności przemieszczania gruntu.

Czym jest rekultywacja terenu?

Jest to nic innego jak przywrócenie gruntom zniszczonej wartości użytkowej za pomocą wykonania odpowiednich zabiegów technicznych, biologicznych i agrotechnicznych.

Zastosowanie metody biologicznej - Technologii Intensywnej Bioremediacji (TIB) - pozwala na prowadzenie prac na czynnych obiektach, bez konieczności wyłączania oczyszczanych obiektów z eksploatacji. Zastosowanie metody in – situ wymaga dłuższego horyzontu czasowego procesu oczyszczania.
Technologia Intensywnej Bioremediacji (TIB) - wykorzystuje zjawisko biodegradacji skażenia w celu dekontaminacji gruntu i wód gruntowych. Proces biodegradacji skażenia przebiega pod wpływem specjalnie wyselekcjonowanych z naturalnego środowiska mikroorganizmów.
Prowadzenie prac rekultywacyjnych z wykorzystaniem Technologii Intensywnej Bioremediacji oraz technologii wspomagających pozwala na systematyczną redukcję zanieczyszczenia, podczas której produktami ubocznymi są: woda, dwutlenek węgla i masa pobakteryjna, użyźniająca grunt.

W przypadku występowania wolnego produktu naftowego na wodach gruntowych koniecznym przed przystąpieniem do właściwych prac rekultywacyjnych jest jego sczerpanie.

Do sczerpywania wolnego produktu zalegającego na wodach gruntowych w zależności od warunków możemy wykorzystać kilka metod. Najczęściej stosujemy:

 • automatyczne – aktywne systemy pompowania;
 • bierne – pasywne systemy pompowania;
 • systemy separacyjne.
Remediacja ex-situ (Rekultywacja ex-situ)

Metoda rekultywacji ex-situ – oznacza prowadzenie prac rekultywacyjnych poza miejscem występowania zanieczyszczenia. Realizacja prac rekultywacyjnych metodą ex-situ polega na wydobyciu zanieczyszczonego gruntu i dalszym jego oczyszczaniu w dogodnym horyzoncie czasowym oraz oczyszczeniu wód gruntowych.
Zanieczyszczony grunt w zależności od rodzaju zanieczyszczenia najczęściej poddawany jest procesowi odzysku, gdzie po jego oczyszczeniu oraz uzyskaniu standardów jakości może zostać wykorzystany gospodarczo.

W celu kontroli przebiegu prac prowadzony jest okresowy monitoring, polegający m.in.: na pomiarach atmogeochemicznych, poborze i analizie próbek gruntu i wód gruntowych. Otrzymane wyniki prowadzonych pomiarów stanowią informację o procesie oczyszczania, jak również wykorzystywane są do zmian w planowanym harmonogramie prac, czy optymalizacji prowadzonych procesów oczyszczania gruntu i wód gruntowych.

W celu przeprowadzenie oczyszczania gruntu czy wód należy najpierw stworzyć projekt planu remediacji.Monitoring środowiska

Niezależnie od monitoringu prowadzonych prac rekultywacyjnych, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie monitoringu środowiska poprzez:

 • projekty monitoringu lokalnego,
 • wykonanie piezometrów,
 • pobór i analiza laboratoryjna próbek wody,
 • pomiary powietrza gruntowego – atmogeochemia.
Z przeprowadzonych prac sporządzane są stosowne raporty i sprawozdania.

 Dokumentacje inżynierskie

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy szereg dokumentacji m.in.:

 • projekty prac rekultywacyjnych,
 • projekty działań naprawczych,
 • projekty prac geologicznych,
 • projekt planu remediacji
 • dokumentacje hydrogeologiczne,
 • operaty wodnoprawne,
 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • przeglądy ekologiczne,
 • projekty monitoringu lokalnego,
 • inne na indywidualne życzenie Klienta.

 

Nagrody

 

 

Konferencje

Specjaliści Działu Badań i Rekultywacji Środowiska PROTE biorą udział w konferencjach dotyczących skażeń środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi oraz Pogotowia Ekologicznego PROTE, które prowadzi działania w wyniku wypadków i katastrof.

Pod wskazanymi poniżej linkami znajdą Państwo informacje dotyczące konferencji:

Materiały do pobrania

Karta TIB-2022-09.pdf

Karta informacyjna

5.6 MB | Pobierz
Rekultywacja Formularz.pdf

Formularz kontaktowy

987 KB | Pobierz
Rekultywacja Formularz.doc

Formularz kontaktowy

53 KB | Pobierz


Wypełniony przez Państwa formularz, umożliwi nam kontakt z Państwem, właściwe przygotowanie się do omówienia Państwa indywidualnych potrzeb oraz przeprowadzenia prezentacji naszego produktu lub usługi, w połączeniu z wymianą wspólnych doświadczeń w danym zakresie, a przede wszystkim, z naszej strony przedstawienia propozycji zastosowania właściwych środków zaradczych w zakresie ochrony środowiska.


 

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. są zastrzeżone. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej (w tym informacje, teksty, zdjęcia, materiały graficzne) są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie oraz drukowanie całych stron lub fragmentów serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osobistego użytku, w celu zapoznania się z produktami PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych.
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.

Kontakt


DYREKTOR DS. BADAŃ I REKULTYWACJI ŚRODOWISKA

JÓZEF Czechowski

tel. +48 61 654 55 82
kom. +48 668 173 420
j.czechowski@prote.pl


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. BADAŃ I REKULTYWACJI ŚRODOWISKA


KIEROWNIK PROJEKTU DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

MICHAŁ Braun

+48 61 654 55 83
+48 608 477 080
m.braun@prote.pl
MARCIN Grzymski

tel. +48 61 654 55 85
kom. +48 795 143 896
m.grzymski@prote.pl
MICHAŁ Kubów

tel. +48 61 654 55 83
kom. +48 698 177 879
m.kubow@prote.pl
MICHAŁ Tatera

tel. +48 61 654 55 92
kom. +48 662 180 122
m.tatera@prote.pl

 


ul. Franciszka Firlika 26
60-692 Poznań 
Copyright © 2019 Prote
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności".

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły RODO
OK, rozumiem