PROTE - w trosce o środowisko
 
Atesty, certyfikaty i nagrody
  • Przyznanie Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA za kompleksową usługę oczyszczania sieci wodociągowej za pomocą preparatu SeaQuest w 2013 r.;
  • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLEKO w 2012 r.;
  • Złoty Medal Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej w Kielcach w 2010 r.;
  • Atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający, że preparat SeaQuest odpowiada wymaganiom higienicznym i może być stosowany w sieciach dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej i przemysłowych instalacjach wodnych.
  • Karta charakterystyki preparatu, zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), potwierdzająca brak zagrożenia ze strony preparatu SeaQuest dla zdrowia i środowiska.
  • Certyfikat NSF (National Sanitary Fundation) informujący o spełnieniu przez preparat wymagań standardu NSF 60 (Drinking Water Treatment Chemicals – Health Effect). Program NSF pt. Drinking Water Additives jest związany z udzielaniem certyfikatu związkom chemicznym stosowanym na świecie w uzdatnianiu wody i w systemach wodnych w celu zagwarantowania, że produkty te nie wprowadzają do wody pitnej zanieczyszczeń, które mogą spowodować konsekwencje zdrowotne. 
  • Certyfikat DWI (Drinking Water Inspectorate) z dnia 18 grudnia 1995r informujący o dopuszczeniu preparatu fosforanowego SeaQuest do użycia w kontakcie z wodą, która dostarczana jest jako woda do picia, prania, gotowania lub produkcji żywności. 
ul. Franciszka Firlika 26
60-692 Poznań 
Copyright © 2019 Prote
PROTE oferuje usługi takie jak rekultywacja gruntu i jezior. Remediacja terenu pozwala na stosowanie różnych metod w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz od rodzaju skażenia.
Prowadzimy na podstawie posiadanych decyzji administracyjnych odzysk i unieszkodliwianie gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi stanowiącego odpady niebezpieczne.
Oferujemy odwierty, gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Dokonujemy m.in.: transportu, odbioru i odzysku zanieczyszczonego gruntu.
W pierwszej kolejności staramy się wykorzystywać metody naturalne, z uwagi na ich skuteczność oraz nieszkodliwość produktów ubocznych całego procesu oczyszczania gruntu. Wykonujemy projekt planu remediacji gleby lub całego terenu.
Prawidłowe rozpoznanie terenu przed procesem rekultywacji to podstawa. Badania gruntu pozwalają stwierdzić w jakiej kondycji znajduje się środowisko i jakie należy poczynić kroki rekultywacyjne.
Rekultywacja jezior PROTE-fos jest usługą kompleksową, która oprócz samego ekosystemu jeziora obejmuje również obszar całej jego zlewni.
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności".

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły RODO
OK, rozumiem