PROTE - w trosce o środowisko
 

Polityka jakości

W celu zapewnienia właściwego poziomu świadczonych usług, obejmujących działania w zakresie szeroko pojętej technologii dla środowiska, oraz  lepszego zaspokajania potrzeb Klientów, w PROTE - Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. wdrożono i w sposób ciągły doskonali się Zintegrowany System Zarządzania, zgodnie z wymogami norm ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

Naszymi celami są:
  • dążenie do ekspansji działalności Spółki, rozumianej jako maksymalizacji efektów ekonomicznych, które warunkują rozwój Spółki i osób w niej zatrudnionych,
  • profesjonalne działanie PROTE – Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. jako firmy oferującej najlepsze rozwiązania dla ochrony środowiska,
  • zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia w środowisku gruntowo – wodnym poprzez prawidłowe realizowanie procesu likwidacji skażeń,
  • zapobieganie wystąpieniu zagrożeń dla środowiska podczas stosowania preparatów chemicznych w procesie uzdatniania wód i poprawy stanu technicznego sieci dystrybucyjnej, w procesie badań i likwidacji skażeń i w procesie rekultywacji jezior,
  • zadowolenie wszystkich naszych Klientów, wynikające z poprawnie realizowanych umów, które osiągane jest dzięki kompetencji, fachowości i kulturze osobistej wszystkich Pracowników firmy PROTE -Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.,
  • stałe doskonalenie i uaktualnianie procedur postępowania oraz rozszerzanie obszaru działania w zakresie technologii dla środowiska,
  • wykorzystanie indywidualnych cech osobowości Pracowników do zintegrowanego działania, zgodnego z regułami rynkowymi,
  • spełnienie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji, nadzór nad zachodzącymi, licznymi zmianami w ustawodawstwie i bieżąca korekta dotychczasowych regulacji wewnątrz Spółki,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym Pracowników i osób działających na rzecz Spółki.
Konsekwentne prowadzenie tej strategii jest możliwe dzięki pełnemu zaangażowaniu Kierownictwa oraz wszystkich Pracowników. Kierownictwo deklaruje zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do utrzymania i doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

ul. Franciszka Firlika 26
60-692 Poznań 
Copyright © 2019 Prote
PROTE oferuje usługi takie jak rekultywacja gruntu i jezior. Remediacja terenu pozwala na stosowanie różnych metod w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz od rodzaju skażenia.
Prowadzimy na podstawie posiadanych decyzji administracyjnych odzysk i unieszkodliwianie gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi stanowiącego odpady niebezpieczne.
Oferujemy odwierty, gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Dokonujemy m.in.: transportu, odbioru i odzysku zanieczyszczonego gruntu.
W pierwszej kolejności staramy się wykorzystywać metody naturalne, z uwagi na ich skuteczność oraz nieszkodliwość produktów ubocznych całego procesu oczyszczania gruntu. Wykonujemy projekt planu remediacji gleby lub całego terenu.
Prawidłowe rozpoznanie terenu przed procesem rekultywacji to podstawa. Badania gruntu pozwalają stwierdzić w jakiej kondycji znajduje się środowisko i jakie należy poczynić kroki rekultywacyjne.
Rekultywacja jezior PROTE-fos jest usługą kompleksową, która oprócz samego ekosystemu jeziora obejmuje również obszar całej jego zlewni.
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności".

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły RODO
OK, rozumiem