PROTE - w trosce o środowisko
 

SeaQuest - preparat zapobiegający wtórnemu zanieczyszczeniu wody dystrybuowanej

Informacje podstawowe

Dlaczego warto podawać SeaQuest?

Od kilkunastu lat w Polsce daje się zaobserwować malejącą sprzedaż wody. Wzrasta rachunek ekonomiczny Przedsiębiorstw Wodociągowych związany z wiekiem sieci, rodzajem i materiałem, z jakiego sieć została wykonana. Ponadto stagnacja wody, agresywne właściwości wody, zawarty w wodzie węglan wapnia, a w konsekwencji odkładanie się osadów i postępujące procesy korozji przyczyniają się do niezadowolenia konsumentów, płaconych kar oraz rosnących kosztów produkowanej wody. Dzieje się tak, też w sytuacji osiągania nawet imponujących właściwości wody na SUW-ie do wartości, na końcówkach nie spełniających norm i będących przyczyną reklamacji oraz budowania złego wizerunku Przedsiębiorstwa Wodociągowego.
Znany na świecie od kilkudziesięciu lat SeaQuest, a w Polsce proponowana przez nas Państwu od kilkunastu lat kompleksowa usługa oczyszczania sieci wodociągowej z osadów i produktów korozji stabilizuje sieć, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości sprzedaży wody i norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody.
W obecnych czasach przeciwdziałanie wtórnemu zanieczyszczeniu wody, przekreślającemu wysiłek i efekty osiągnięte podczas uzdatniania wody staje się problemem numer jeden polskich Przedsiębiorstw Wodociągowych. Patrząc na oszczędności oraz korzyści z nich płynące, jedyni w Polsce, dajemy Państwu narzędzie zapanowania nad siecią wodociągową, jakim jest SeaQuest, uwzględniające wszystkie aspekty produkcji wody (zdrowotne, technologiczne i ekonomiczne).


Efekty stosowania preparatu SeaQuest

 • Sieć wodociągowa jest wolna od osadów i wtórnego zanieczyszczenia;
 • Woda w kranach u odbiorców spełnia wszelkie obowiązujące normy jakości wody, przeznaczonej do spożycia;
 • Wzrasta zadowolenie odbiorców wody z jakości organoleptycznej, zmniejsza się ilość reklamacji
  i skarg;
 • Zmniejszają się koszty eksploatacji sieci (mniejsze opory hydrauliczne w sieci, jednocześnie urządzenia znajdujące się na stacji uzdatniania pracują w nominalnym zakresie);
 • Następuje znaczący spadek strat wody (brak potrzeby interwencyjnych wyjazdów na płukania sieci, zmniejszenie ilości wody zużywanej na płukania);
 • W mieszkaniach u odbiorców na urządzeniach grzewczych i sanitarnych nie wytrąca się węglan wapnia, wydłuża się tym samym żywotność urządzeń, łatwiej utrzymać ich czystość i higienę;
 • Zahamowanie procesów korozji i odkładania się nowych osadów w sieci wodociągowej;
 • Wzrasta efektywność procesu dezynfekcji wody. Oczyszczenie sieci wodociągowej umożliwia zredukowanie dawek podchlorynu sodu (chlor nie jest zużywany w reakcji z osadami), zmniejsza się tym samym ryzyko powstawania produktów ubocznych dezynfekcji wody (THM-ów);
 • Następuje poprawa stanu technicznego i sanitarnego sieci wodociągowej na całej jej długości;
 • Zwiększa się żywotność sieci wodociągowej;
 • Parametry wody na sieci wodociągowej oraz u odbiorców odpowiadają parametrom uzyskiwanym za procesem uzdatniania wody.

Mapa współpracy z Przedsiębiorstwami Wodociągowymi w zakresie
kompleksowego oczyszczania sieci wodociągowej preparatem SeaQuest

 

Schemat współpracy

Firma PROTE zapewnia pomoc i fachowe doradztwo na każdym etapie dozowania. Wypracowana na podstawie kilkuletniej współpracy z Przedsiębiorstwami Wodociągowymi metodyka pracy na sieci wodociągowej charakteryzuje się indywidualnym i kompleksowym podejściem do sytuacji panującej na danej sieci wodociągowej. Czynności składające się na podejmowane stosowania SeaQuest-u przedstawia schemat.

rekultywacja
 

Zestaw dozujący SeaQuest

Automatyczne wprowadzenie odpowiedniej ilości SeaQuest-u do sieci wodociągowej, umożliwia odpowiednio dobrany zestaw dozujący. Najczęściej jest to prosta instalacja, której podstawowe elementy to zbiornik do przygotowania 10% roztworu preparatu (około 300l – 500l), mieszadło elektryczne oraz pompa dozująca, sprzężona z przepływem wody.

Atesty, certyfikaty i nagrody

 • Przyznanie Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA za kompleksową usługę oczyszczania sieci wodociągowej za pomocą preparatu SeaQuest w 2013 r.;
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLEKO w 2012 r.;
 • Złoty Medal Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej w Kielcach w 2010 r.;
 • Atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający, że preparat SeaQuest odpowiada wymaganiom higienicznym i może być stosowany w sieciach dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej i przemysłowych instalacjach wodnych.
 • Karta charakterystyki preparatu, zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), potwierdzająca brak zagrożenia ze strony preparatu SeaQuest dla zdrowia i środowiska.
 • Certyfikat NSF (National Sanitary Fundation) informujący o spełnieniu przez preparat wymagań standardu NSF 60 (Drinking Water Treatment Chemicals – Health Effect). Program NSF pt. Drinking Water Additives jest związany z udzielaniem certyfikatu związkom chemicznym stosowanym na świecie w uzdatnianiu wody i w systemach wodnych w celu zagwarantowania, że produkty te nie wprowadzają do wody pitnej zanieczyszczeń, które mogą spowodować konsekwencje zdrowotne. 
 • Certyfikat DWI (Drinking Water Inspectorate) z dnia 18 grudnia 1995r informujący o dopuszczeniu preparatu fosforanowego SeaQuest do użycia w kontakcie z wodą, która dostarczana jest jako woda do picia, prania, gotowania lub produkcji żywności. 

Konferencje SeaQest

W związku z wprowadzeniem oraz chęcią przedstawienia opracowanej przez PROTE usługi oczyszczenia sieci wodociągowej z osadów za pomocą preparatu SeaQuest, specjaliści w zakresie ochrony środowiska firmy PROTE biorą udział w konferencjach skierowanych do Przedsiębiorstw Wodociągowych.

Pod wskazanymi poniżej linkami znajdą Państwo informacje dotyczące konferencji:

Materiały wideo

SeaQuest a twardość wody

Eliminacja wytrącania się CaCO3 w trakcie gotowania wody o twardości większej niż 500mg/l z wykorzystaniem preparatu SeaQuest.
SeaQuest a wtórne zanieczyszczenie wody wodociągowej

Likwidacja problemu wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej. Eliminacja zjawiska "rdzawej" lub "brunatnej" wody.


Kontakt SEAQUEST


DYREKTOR DS. BADAŃ I OCHRONY WÓD

DARIUSZ Ligocki

tel. +48 61 654 55 91
kom. +48 608 632 445
d.ligocki@prote.pl


KIEROWNIK PROJEKTU DS. BADAŃ I OCHRONY WÓD

JOANNA Piotrowska

tel. +48 61 654 55 90
kom. +48 660 741 851
j.stasik@prote.plMateriały do pobrania

SQ Broszura PL.pdf

Broszura produktowa

2.06 MB | Pobierz
Karta SeaQuest-2020-07.pdf

Karta informacyjna

16.76 MB | Pobierz
SQ Formularz.pdf

Formularz kontaktowy

403 KB | Pobierz
SQ Formularz.docx

Formularz kontaktowy

20 KB | Pobierz


Wypełniony przez Państwa formularz, umożliwi nam kontakt z Państwem, właściwe przygotowanie się do omówienia Państwa indywidualnych potrzeb oraz przeprowadzenia prezentacji naszego produktu lub usługi, w połączeniu z wymianą wspólnych doświadczeń w danym zakresie, a przede wszystkim, z naszej strony przedstawienia propozycji zastosowania właściwych środków zaradczych w zakresie ochrony środowiska.Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. są zastrzeżone. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej (w tym informacje, teksty, zdjęcia, materiały graficzne) są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie oraz drukowanie całych stron lub fragmentów serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osobistego użytku, w celu zapoznania się z produktami PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych.
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.


ul. Franciszka Firlika 26
60-692 Poznań 
Copyright © 2019 Prote
PROTE oferuje usługi takie jak rekultywacja gruntu i jezior. Remediacja terenu pozwala na stosowanie różnych metod w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz od rodzaju skażenia.
Prowadzimy na podstawie posiadanych decyzji administracyjnych odzysk i unieszkodliwianie gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi stanowiącego odpady niebezpieczne.
Oferujemy odwierty, gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Dokonujemy m.in.: transportu, odbioru i odzysku zanieczyszczonego gruntu.
W pierwszej kolejności staramy się wykorzystywać metody naturalne, z uwagi na ich skuteczność oraz nieszkodliwość produktów ubocznych całego procesu oczyszczania gruntu. Wykonujemy projekt planu remediacji gleby lub całego terenu.
Prawidłowe rozpoznanie terenu przed procesem rekultywacji to podstawa. Badania gruntu pozwalają stwierdzić w jakiej kondycji znajduje się środowisko i jakie należy poczynić kroki rekultywacyjne.
Rekultywacja jezior PROTE-fos jest usługą kompleksową, która oprócz samego ekosystemu jeziora obejmuje również obszar całej jego zlewni.
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności".

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły RODO
OK, rozumiem